Ochrona Środowiska

Nasze działania nakierowane są nie tylko na rozwój firmy ale również ochrone środowiska.

Podejmujemy kroki niezbędne w celu minimalizacji wykorzystania materiałów niezbędnych do zabezpieczenia towaru podczas transportu.

  • Stosujemy wydajniejsze materiały redukujące ilość potrzebnego surowca do owinięcia ładunku
  • Oferujemy folie beztulejowe (coreless) nie wymagające użycia gilz tekturowych
  • W miare możliwości zastępujemy surowce na biodegradowalne oraz regranulaty.
  • Wykorzystujemy zużyte tuleje dając im drugie życie.

zielona roślinka trzymana nad spękaną glebą

metalowe urządzenie

Stosujemy wydajniejsze materiały redukujące ilość potrzebnego surowca do owinięcia ładunku.

rulony folii w kartonie

Oferujemy folie beztulejowe (coreless) nie wymagające użycia gilz tekturowych

plastikowe kawałki w różnych kolorach

W miarę możliwości zastępujemy surowce na biodegradowalne oraz regranulaty.

zużyte tuleje tekturowe

Wykorzystujemy zużyte tuleje dając im drugie życie.